Příklady řešených reklamací

<< Zpět

 

01 - Odlepená podešev

Neoprávněná

Odlepená podešev

Obuv je zcela zdevastována, odřena, okopána. Je patrné, že musela být spotřebitelem používána i po výskytu odlepení podešve. Reklamace byla uplatněna až v této fázi, kdy má obuv naprosto zničenou napínací záložku svršku. V tomto stavu se již nejedná o vadu, ale o poškození, zdevastování obuvi.

 

02 - Prasklý pásek - pantofle

Oprávněná

Prasklý pásek - pantofle

Koženkový pásek přes nárt obuvi nevydržel zatížení a praskl. Musí být počítáno s tím, že největší zatížení obuvi je právě na nártu, kde materiály musí vyhovovat určitým pevnostním kritériím.

 

03 - Prasklá podešev

Oprávněná

Prasklá podešev

Podešev obuvi nevydržela namáhání a praskla v části, kde je obuv nejvíce zatížena – v oblasti prstních kloubů. Přitom celkově obuv nejeví známky opotřebení ani špatného zacházení. Tyto reklamace by se měly jednoznačně uznávat.


04 - Odřené podešve

Neoprávněná

Odřené podešve Odřené podešve Odřené podešve

Sportovní obuv po cca 2 měsících používání nese viditelné stopy po nevhodném použití, které nemohly vzniknout běžnou chůzí nebo pouhým běháním (silně odřená místa nad hranou obou podešví v oblasti obvodu prstních kloubů – pravděpodobně z fotbalu). Kromě této skutečnosti jsou taktéž na obuvi na hranici devastace rozedřené podšívky v patě obou půlpárů. Vzhledem k celkovému stavu opotřebení všech součástí a dílců, ale také způsobu používání a ošetřování obuvi, se již jedná o obuv zcela vynošenou (spotřebovanou ve své užitné hodnotě). Jde o ukázkový případ, kdy se záruční doba nemůže rovnat životnosti obuvi - obuv byla v důsledku intenzivního, ale také nesprávného používání spotřebována mnohem dříve, než-li u ní měla skončit záruční doba.

 

05 - Odřené a prasklé podešve

Neoprávněná
Odřené a prasklé podešve

Snímek ukazuje jednak výrazné opotřebení podešve kolem obvodu špice a paty (zřejmě se muselo jednat o sportovní nebo rekreační používání obuvi na velmi drsném povrchu, např. hrubém asfaltu – hokejbal, fotbal, apod.). Nelze očekávat, že dnes běžné podešvové materiály mohou dlouhodobě odolat takovému sportovnímu zatížení na povrchu slangově zvaném „šmirgl“. Naproti tomu velká díra v podešvi nemohla vzniknout normální sportovní činností. V tomto stavu již nelze rozpoznat, zda-li se na podešvi vyskytla nejprve vada (prasknutí) nebo zde „pomohlo“ mechanické proražení.

 

06 - Do obuvi proniká vlhkost

Závislá na dalších okolnostech

Do obuvi proniká vlhkost Do obuvi proniká vlhkost

Jedná se prakticky o novou obuv, která byla nošena jen cca dvakrát! Předmětem reklamace zde byl fakt, že do obuvi silně teče, ale tato obuv je zhotovena flexiblovým výrobním způsobem s přišívanou podešví! Samotný fakt, že do flexiblové obuvi snadno proniká vlhkost, resp. voda, je dán povahou věci (v podešvi jsou otvory od konfekčního šití, tato obuv tedy nemůže být vodovzdorná). Ale naprostá většina spotřebitelů o tom nic neví!! Za podmínky, pokud byl spotřebitel při koupi obuvi informován o této zásadní vlastnosti flexiblové obuvi, může prodejce reklamaci zamítnout. Nicméně právě u tohoto případu reklamace spotřebitel neobdržel tuto naprosto zásadní informaci, a proto oprávněně obuv reklamoval!

 

07 - Odřený podpatek

Neoprávněná


Odřený podpatek

Podpatek nese jednak viditelné stopy po špatném zacházení (odřený lak), ale tento byl již také i neopravitelně poškozen spotřebitelkou, která si včas nenechala vyměnit zcela opotřebovaný patník. Výměna patníků náleží do „péče“ spotřebitele!!

08 - Prasklý svrchní materiál

Oprávněná

Prasklý svrchní materiál

Značková sportovní obuv má zcela nevhodně zvolený vrchový materiál v nártové části, který v místě spoje s plastovou špičkou pevnostně nevydržel běžné sportovní zatížení a praskl podél tohoto spoje (na obou půlpárech). Tento problém jde však na vrub výrobce obuvi, potažmo návrháře, který obuv zkonstruoval, zvolil jednotlivé materiály a technologické provedení obuvi. Vzhledem k relativně nízké životnosti vrchového materiálu na nártu se tato prezentovaná značková sportovní obuv prakticky příliš nehodí pro sportování nebo aktivní odpočinkovou činnost.

 

09 - Rozlepení spoje mezi podešví a svrškem

Oprávněná
Rozlepení spoje mezi podešví a svrškem Rozlepení spoje mezi podešví a svrškem

Utržené kolíky na obou půlpárech po čtyřech měsících používání, stejně tak ve velkém rozsahu vyskytující se rozlepení spoje mezi podešví a svrškem, jsou u prezentovaných kopaček důsledkem vad technologického zpracování. Příčinou utržených kolíků (nejedná se o šroubované kolíky) u kopaček bývá většinou vada směsi podešve, příp. nedodržení technologie tváření. Minimální opotřebení ostatních kolíků svědčí o používání kopaček pouze na travnatých hřištích. Rozlepení podešví zde bylo důsledkem působení vlhkosti. Ale jak návrhář, tak i výrobce kopaček musí počítat s tím, že fotbal se hraje za každého počasí, tedy i v dešti. Tomu se však musí přizpůsobit technologické provedení spoje mezi podešví a svrškem kopaček. U kvalitně provedeného spoje by nemělo dojít k rozlepení v tak velkém rozsahu a hned na několika místech současně.


10 - Utržení límečku nad patou u sportovní obuvi

Neoprávněná


Utržení límečku nad patou u sportovní obuvi

Utržení límečku v patě je častým výsledkem silového nazouvání obuvi na nohu tahem bez použití obouvací lžíce.

 

11 - Rozlepený spoj mezi podešví a svrškem

Oprávněná


Rozlepený spoj mezi podešví a svrškem

Trekingovou obuv s tzv. klima-membránou mají v oblibě zejména turisté, protože membrána, ale i použité svrškové materiály zabezpečují jednak dobrou prodyšnost obuvi a na druhou stranu zabraňují propouštění vlhkosti dovnitř obuvi. Při dlouhých a náročných pochodech v létě či v zimě tak zůstávají nohy turistům relativně v suchu, dokonce i když prší nebo sněží (i při pěkném počasí však v lesích není nouze o bahno, kaluže). Proto zde vedle kvality samotné membrány musí být kladen také velký důraz na kvalitu všech lepených spojů. Jelikož prezentovaná obuv viditelně nejeví známky opotřebení ani špatného zacházení (např. horolezecký výstup), je zde důvodný předpoklad, že vzniklé rozlepení souvisí se špatnou kvalitou lepeného spoje. Navíc se vada vyskytuje v nártové části, kde by kvalitně provedený lepený spoj měl být schopen odolat největšímu zatížení obuvi.

 

12 - Odřené špičky obuvi

Neoprávněná

Odřené špičky obuvi

Přední část obuvi je viditelně odřena, k čemuž došlo patrně nesprávným použitím obuvi. Na reklamaci nemá spotřebitel nárok. Naprosto stejným způsobem by se měly řešit i časté reklamace dětské obuvi, kde si „některé“ maminky stěžují na barevné změny obuvi ve špici, či olupování líce, přičemž se však zcela zřetelně jedná o okopání.

 

13 - Popraskání svrchního materiálu

Oprávněná

Popraskání svrchního materiálu Popraskání svrchního materiálu

Popraskání vrchového usňového materiálu v oblasti obvodu prstních kloubů patří k poměrně často se vyskytující vadě obuvi. Podíl na tomto stavu nese jednak nekvalitní zpracovávaný materiál, často ale také vysekávači, kteří si nesprávným způsobem počínají při zpracování usní. Nártové součásti, které jsou posléze při nošení nejvíce namáhány, musí být zpracovány jen z nejkvalitnějších (nejjadrnějších) částí usně. V případě této reklamace jsou však popraskané součásti na omak z velmi řídkého, nevláčného, slabého materiálu, který neměl dostatečnou pevnost a pružnost, aby odolal tlakům při používání obuvi.

 

14 - Zcela opotřebovaná obuv (podešve, svršek i podšívkové dílce)

Neoprávněná


Zcela opotřebovaná obuv (podešve, svršek i podšívkové dílce) Zcela opotřebovaná obuv (podešve, svršek i podšívkové dílce)

Nepříjemná reklamace obuvi (po čtyřech měsících nošení), kterou posuzovalo 5 excelentních českých soudních znalců. Shodli se na tom, že obuv celkově vykazuje vysoký stupeň opotřebení, což je zřetelné zejména u stavu podšívkových a vrchových dílců (zcela propocené, plechovité). Není zde patrný žádný projev péče a údržby o obuv. Nicméně nejednotné stanovisko bylo ohledně prodřených podešví (materiál TPK). Dodavatelská organizace na základě stanoviska soudních znalců nechala na vlastní náklady provést u naprosto stejného typu nové a nepoužité podešve zkoušku na stanovení odolnosti proti odírání podešví podle ČSN 62 1466. Vyhodnocení této zkoušky pak bylo provedeno podle ČSN 79 5600. Při této zkoušce podešev bezpečně vyhověla státním normám - tedy obvyklé jakosti! Na základě tohoto zjištění doporučili soudní znalci reklamaci zamítnout. Přestože byla obuv nošena jen cca 4 měsíce, jedná se v tomto předloženém stavu již o obuv zcela vynošenou, spotřebovanou ve své užitné hodnotě.


15 - Špatně provedená oprava podešve (podpatku)

Oprávněná

Špatně provedená oprava podešve (podpatku)

Obuv má po provedené opravě změněnou konstrukci. Byly kompletně vyměněny podešve, avšak v této souvislosti došlo k posunutí místa připevnění podpatku. V optimálním případě musí správně ustředěný a připevněný podpatek celou svojí nášlapnou částí „sedět“ na podložce. Z obrázku je patrný zdvih zadní části podpatku (patníku) od podložky. Obuv tímto zásahem ztrácí na komfortu a může nositeli dokonce způsobit i různé bolesti nohou. Opravu obuvi nelze řešit změnou (i když na první pohled nepatrnou) konstrukce !!

 

16 - Poškozený svrchní materiál (poškození z výroby)

Oprávněná

Poškozený svrchní materiál (poškození z výroby)

Jedná se o reklamaci nové a ještě zcela nepoužité sportovní značkové obuvi (cca 3 týdny po zakoupení), která má na vrchovém materiálu v klenkové části do nohy viditelné otvory od jehly (poškození z výroby). Při prodeji si tohoto „nedopatření“ nevšimnul ani prodejce, ani zákazník. Svým rozsahem jde však toto poškození nad rámec dovolených odchylek, které jsou dány normou ČSN 79 5790 Obuv – přijatelné odchylky. Nicméně lze konstatovat, že se zde sice jedná o vadu z výroby, ale tato nemá vliv na funkčnost obuvi, proto lze tuto reklamaci vyřešit slevou. Často však nebývá snadné se na výši slevy se spotřebitelem dohodnout! Předcházet těmto reklamacím lze především pečlivou kontrolou dodávky, a posléze také kvalitní kontrolou při prodeji obuvi spotřebiteli Þ obuv s touto vadou měla být už původně prodána se slevou, jejíž výši by určil prodejce. V tom případě by spotřebitel na pozdější reklamaci této vzhledové odchylky již neměl nárok.


17 - Odlepená podešev, popraskaná stélka

Oprávněná


Odlepená podešev, popraskaná stélka

Na fotografii sandálové obuvi s fusbetovou stélkou jsou patrné dvě vady. Jednak je to odlepení podešve od korkového fusbetu, a dále je zde patrné extrémní popraskání samotné fusbetové stélky v patní části. Právě to však bývá často konstrukční vadou těchto výrobků - stélka je v patní části příliš hluboká, ale přitom slabá. Tělesná hmotnost nositele, resp. vysoké tlaky při nošení pak způsobí, že korkový materiál nevydrží zátěž a praskne.

 

18 - Mechanické poškození ve spodkové části obuvi

Neoprávněná


Mechanické poškození ve spodkové části obuvi

U velmi málo nošené obuvi je masivní spodková korková součást částečně vydrolena na jednom soustředěném místě - těsně pod hranou stélky na vnitřní straně obuvi. Na jiném místě se toto vydrolení nebo alespoň jeho náznak již nevyskytuje. Podle rozsahu, ale zejména umístění (vyskytuje se zrcadlově na pravém i levém půlpáru na vnitřních stranách) lze předpokládat, že vznik tohoto vydrolení souvisí se stylem chůze spotřebitelky - třením pravého a levého půlpáru o sebe, jako tomu bývá např. u kalhot. Nicméně to neznamená, že korková součást je špatná. K poškození korkové součásti zde došlo kvůli neobvyklému způsobu užití obuvi.

 

19 - Popraskaný líc vrchového materiálu

Oprávněná


Popraskaný líc vrchového materiálu

Na nártu vrchového materiálu obuvi je zcela popraskaný líc. Přitom obuv není plně využitá a nejeví ani známky špatného zacházení či poškození. V některých případech lze tyto reklamace řešit i slevou – podle významnosti obuvi (účelovosti). Ale pozor – výše slevy je vždy věcí dohody mezi spotřebitelem a prodejcem, nestanovuje ji žádný zákon nebo nařízení!!

 

20 - Propadlé stélky (do odlehčovacích mřížek podešve)

Oprávněná
Propadlé stélky (do odlehčovacích mřížek podešve) Propadlé stélky (do odlehčovacích mřížek podešve)

Z vnějšího pohledu minimálně opotřebovaná obuv (po 6ti týdnech používání), o kterou bylo ze strany spotřebitele dobře pečováno. Důvodem reklamace zde byla destrukce napínacích stélek u obou půlpárů a jejich propadnutí do odlehčení podešví (odlehčovací mřížky) v oblasti prstních kloubů. Vada se tedy znovu vyskytla v místě, které jsme si už několikrát v našem seriálu o reklamacích označili jako za jedno z nejrizikovějších z hlediska výskytu vady. Je to místo, kde je obuv při nošení nejvíce namáhána, a proto by zde měli konstruktéři a návrháři obuvi velmi důsledně volit jen takové materiály, které vyhovují obvyklé jakosti (dle ČSN P 79 5600). Destrukce napínací stélky a její propadnutí do odlehčení podešve náleží mezi technologické vady - většinou vzniká důsledkem značného konstrukčního odlehčení podešví, a často také v kombinaci s kvalitativně nevyhovujícím stélkovým materiálem. Při existenci těchto faktorů je poté jen otázkou času, kdy působením hmotnosti spotřebitele, příp. i vlhkosti (od pocení nohou), dojde k prolomení napínací stélky do odlehčení podešve.

O nás | Kontakt | Jak vybírat dětskou obuv | Katalog | Dětská obuv | Ochrana osobních údajů | Reklamační řád
Všeobecné obchodní podmínky | Značení | Doporučení, údržba obuvi, pokyny a informace k reklamaci Nastavení cookies

© 2023 TORI, s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Web vytvořil hudym.com