Reklamace obuvi

Reklamace není příjemná záležitost ani pro jednu ze zúčastněných stran – ani pro zákazníka ani pro prodejce /maloobchodníka/.

Ke klidnému vyřešení každé reklamace přispívá určitě dobrá informovanost na obou stranách.

Vám by k tomu měly pomoci i tyto stránky :

 NĚKOLIK POSTŘEHŮ A RAD Z PRAXE

Pokud najdete na obuvi nějakou vadu, zkuste se nejprve zamyslet, zda jste si tuto vadu nemohli způsobit sami – špatným použitím obuvi k jinému účelu, než byla určena, odřením, na dětském odrážedle, zakopnutím, šoupáním, „šmajdáním“, vypráním a podobně.

POZOR! Právo z odpovědnosti za vady a záruka se nevztahuje na:

  • Změnu obuvi v důsledku nedodržení pokynů uvedených  v návodu na údržbu a ošetřování., který je součástí každého páru obuvi.
  • Veškerou změnu obuvi, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebení způsobeném obvyklým užíváním (viz. § 619, odst.2 Obč. Z.),
  • Veškerou změnu obuvi, která vznikla v průběhu záruční doby vlivem nesprávného užívání či  neodborného zásahu.
  • Mechanicky poškozenou obuv a její části.
  • Opotřebení obuvi v důsledku nevhodného výběru a užití.
  • Obuv, u které byly v záruční době provedeny jakékoliv úpravy a opravy nesouvisející s běžnou údržbou nebo opotřebením obuvi.
  • Pouštění barvy při zvýšeném pocení nohou nebo provlhnutí usňové obuvi.
  • Na nerovnoměrnou kresbu líce a částečnou rozdílnost povrchu, která je charakteristická pro přírodní useň.

Jste-li přesvědčeni, že chyba není na Vaší straně a rozhodnete se zboží reklamovat, pak obuv důkladně očistěte!!

Není to sice podmínka, ale bylo by dobré najít doklad o zaplacení v příslušné prodejně.

Než vstoupíte do prodejny, zhluboka se nadechněte! Nejdete s nikým bojovat, ale reklamovat zboží, na což máte právo! V prodejně jsou povinni Vaši reklamaci posoudit a vyřídit.

Hádky jsou velmi nepříjemné, zbytečné a nic neřeší!

Pro OBĚ strany totiž platí pravidla, která musí být dodržena – viz. Reklamační řád a Komentář k němu.

POZOR! Ne každý maloobchodník Vás chce ošidit, i když zrovna hájí stanovisko, které se Vám nelíbí. U každého reklamačního případu je nutné brát v úvahu mnoho faktorů, které jeho výsledek ovlivňují.

Pokud nakonec nejste spokojeni s výsledkem Vaší reklamace a jste přesvědčeni, že právo je na Vaší straně, máte možnost se obrátit s žádostí o její posouzení na některého soudního znalce v oboru KŮŽE-KOŽEŠINY.

O nás | Kontakt | Jak vybírat dětskou obuv | Katalog | Dětská obuv | Ochrana osobních údajů | Reklamační řád
Všeobecné obchodní podmínky | Značení | Doporučení, údržba obuvi, pokyny a informace k reklamaci Nastavení cookies

© 2024 TORI, s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Web vytvořil hudym.com