Certifikace dětské obuvi

Povinná certifikace

Dne 1. ledna 2001 nabyl platnosti zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ke kterému byla vydána vyhláška č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let. Na základe těchto dvou právních dokumentu hlavní hygienik České republiky s účinností od 1. ledna 2001 již nevydává tzv. „osvědčení“, že výrobek (obuv, hračka, atd.) odpovídá hygienickým požadavkům na základě hygienického hodnocení např. Státního zdravotního ústavu v Praze nebo okresních hygienických stanic. Povinnost uvádět na trh jen bezpečné a hygienicky ověřené výrobky pro děti do 3 let však zůstává.

 Nová právní úprava vyžaduje následující postup:

1. Výrobce, dovozce nebo distributor obuvi pro děti do 3 let si musí zajistit atesty na materiály u kompletní obuvi, příp. získat atesty od samotných výrobců materiálu a komponentu - podle vyhlášky č. 84/2000 Sb.

2. Zákon č. 258/2000 Sb. ani vyhláška č. 84/2001 Sb. neuvádí žádný seznam zkušeben, které by hodnocení prováděli. Toto hodnocení proto muže provádět kterákoliv zkušebna nebo laboratoř.

3. V případě, že atesty na materiály budou v souladu s vyhláškou c. 84/2001 Sb., výrobce, dovozce nebo distributor obuvi pro děti do 3 let je povinen sám vydat tzv. „prohlášení“, že výrobek je v souladu s novými právními předpisy.

Kopie tohoto tzv. „prohlášení“ je nutné poskytovat každému prodejci této kategorie obuvi, aby byly k dispozici pro kontrolní orgány Hygienické služby.

 

Materiál poskytla Česká obuvnická a kožedělná asociace.

 

Žirafa certifikaceCertifikace Žirafa, logo

Ve snaze prezentovat prodejcům a rodičům dětí vhodnou formou zdravotně nezávadnou obuv pro děti zavedla Česká obuvnická a kožedělná asociace značku „Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě“. Kriteria pro certifikaci stanovil tým odborníků ve spolupráci s Českou ortopedickou společností. Kriteria mohou a jsou průběžně doplňována dle současných poznatků o zdravotně nezávadném obouvání dětí.

Systém je plně otevřený pro všechny, kteří chtějí na náš trh dodávat kvalitní, zdravotně nezávadnou dětskou obuv, jedná se ovšem o systém placený a poměrně nákladný. Obuv k certifikaci mohou přihlásit jak domácí výrobci, tak i tuzemští a zahraniční dovozci.

Dobrovolná certifikace dětské obuvi se provádí podle Technické specifikace TS-ITC 2/98 a obuv pro děti do tří let věku je certifikována dle Technické specifikace TS-ITC-276/2002. Informace o rozsahu zkoušek souvisejících s certifikací obdrží zájemce na vyžádání v Institutu pro testování a certifikaci, a.s., Zlín (ITC) nebo v sekretariátu ČOKA. ITC a.s. zabezpečuje potřebné zkoušky ve vlastních laboratořích, případně přejímá výsledky zkoušek jiných akreditovaných laboratoří v České republice. V průběhu certifikačního procesu působí Komise zdravotně nezávadného obouvání (KZNO) jako poradní orgán Správní rady pro certifikaci ITC, která na základě vlastního posouzení doporučí Správní radě pro certifikaci vydání certifikátu nebo rozhodnutí o odmítnutí certifikovat. Na konstrukční parametry dohlíží lékař ortoped a kvalifikovaný antropolog. V komisi, která obuv hodnotí po všech stránkách, je dále pracovník biomechanické laboratoře, pracovník hygieny a obuvnický technik

Obuv, která získá certifikát, může být, jak bylo výše uvedeno, označena certifikační značkou a registrovanou visačkou s motivem žirafy. S každým držitelem certifikátu je uzavřena licenční smlouva, aby nemohlo docházet ke zneužívání značky. Kontrolu označování dobrovolně certifikované dětské obuvi visačkou žirafy v prodejní síti provádí po dohodě s ČOKA Česká obchodní inspekce. Zneužití značky je posuzováno jako falzifikát značky a je právně postižitelné.

Na výrobce, dovozce a prodejce dětské obuvi pro děti do 3 let (tj. skupina velikosti 0 a 1) se podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let vztahuje povinnost zajistit si hygienické atesty na použité materiály u hotové obuvi. Zkoušena je např. ale i propustnost pro vodní páry u uzavřených střihů obuvi. Výrobci a dovozci proto mají většinu nejpodstatnějších a nejdražších zkoušek k dobrovolné certifikaci již hotovou. Stačí pouze provést ortopedické a bezpečnostní hodnocení a pak může obuv získat i certifikát a oprávnění nosit visačku s „žirafou“.

V uplynulých letech jsme měli možnost sekávat se v našich prodejnách s dětskou obuví nesoucí viditelnou visačku s milým logem žirafky a nápisem „Zdravotně nezávadná obuv - bota pro Vaše dítě“ u 130 vzorů dětské obuvi od 25 českých firem. Mezi nimi byli nejvíce zastoupeni čeští výrobci, potom následovali i dovozci a prodejci dětské obuvi.

Díky intenzivní osvětové činnosti pracovníků ČOKA se certifikovaná dětská obuv se symbolem žirafy dostala již do povědomí široké veřejnosti. Od počátku uvedení certifikované dětské obuvi s žirafou na náš trh vyvinula ČOKA a její odborní spolupracovníci širokou škálu podpůrných programů a aktivit, určených nejen výrobcům a prodejcům dětské obuvi, ale především odborné i laické veřejnosti jako jsou prodavači obuvi, lékaři, pedagogičtí pracovníci předškolních a školních zařízení, ale také samotní rodiče malých dětí, jejich prarodiče a rodinní příslušníci. Za nejúspěšnější aktivity můžeme jmenovat např. rozhlasové relace v Českém rozhlase v Praze a v Brně, regionální vysílání v Hradci Králové, vystupování v televizních pořadech jako jsou např.„Dobré ráno s Novou“ a „Sama doma“, bohatou publikační činnost v denním tisku i v odborných a populárně-vědeckých časopisech, bezplatné poskytování osvětových brožurek o správném obouvání dětí v prodejnách obuvi a jejich zasílání rodičům poštou, promítání osvětového filmu o zdravotně nezávadném obouvání dětí v televizi a při školení prodavaček, rodičů a prarodičů malých dětí a v neposlední řadě celostátní výukové kursy prodavačů obuvi, kterými ČOKA po celou dobu aktivně zvyšovala znalosti o správném prodeji a nákupu zdravotně nezávadné dětské obuvi. Tyto kurzy byly podpořeny rovněž v programu podpory jakosti v letech 2001-2002 Radou České republiky pro jakost. V lednu 2003 byla značka žirafy zařazena také do programu Česká kvalita a dětská obuv, která splňuje náročné podmínky pro označení žirafou, může být navíc označena ještě značkou Česká kvalita. V rámci programu Česká kvalita, který je podporován vládou České republiky, by měla být propagace značky žirafy v letošním roce ještě výraznější.

První předávání certifikátů ke značce žirafy současně s diplomy se značkou Česká kvalita se uskutečnilo při příležitosti konání konference Jakost-Quality 2003, která proběhla ve dnech 13. - 15. května 2003 v Ostravě, a to konkrétně na slavnostním večeru v hotelu Atom dne 14. května 2003. Vedle dalších ocenění zde byly předány celkem 4 značky Česká kvalita, z toho 2 značky OOPP (osobní ochranné a pracovní pomůcky) a 2 značky „Žirafa - zdravotně nezávadná obuv“, a to firmám NĚMEC a spol, s. r. o. - Proseč u Skutče a Alois Šůstek FARE - výroba obuvi - Valašské Klobouky. Firma FARE má certifikovanou téměř celou novou kolekci obuvi pro nejmenší děti a tímto způsobem chce odborné i laické veřejnosti dokladovat, že garantuje kvalitu a zdravotní nezávadnost u všech svých výrobků.

Věříme, že zařazení „žirafy“ do projektu Česká kvalita začne přinášet „své ovoce“ zejména těm firmám, které mají realizovanou dobrovolnou certifikaci dětské obuvi a mohou používat nejen značku žirafy, ale nově i značku Česká kvalita.

Více informací k dobrovolné certifikace dětské obuvi Vám rádi sdělíme na sekretariátu ČOKA: tel.: 577435411 nebo 577525230, e-mail: coka@coka.cz

 

Ukázky certifikátů

Certifikát ŽirafaCertifikát ITC

O nás | Kontakt | Jak vybírat dětskou obuv | Katalog | Dětská obuv | Ochrana osobních údajů | Reklamační řád
Všeobecné obchodní podmínky | Značení | Doporučení, údržba obuvi, pokyny a informace k reklamaci

© 2021 TORI, s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Web vytvořil hudym.com