Certifikace dětské obuvi

Povinná certifikace

Dne 1. ledna 2001 nabyl platnosti zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ke kterému byla vydána vyhláška č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let. Na základe těchto dvou právních dokumentu hlavní hygienik České republiky s účinností od 1. ledna 2001 již nevydává tzv. „osvědčení“, že výrobek (obuv, hračka, atd.) odpovídá hygienickým požadavkům na základě hygienického hodnocení např. Státního zdravotního ústavu v Praze nebo okresních hygienických stanic. Povinnost uvádět na trh jen bezpečné a hygienicky ověřené výrobky pro děti do 3 let však zůstává.

 Nová právní úprava vyžaduje následující postup:

1. Výrobce, dovozce nebo distributor obuvi pro děti do 3 let si musí zajistit atesty na materiály u kompletní obuvi, příp. získat atesty od samotných výrobců materiálu a komponentu - podle vyhlášky č. 84/2000 Sb.

2. Zákon č. 258/2000 Sb. ani vyhláška č. 84/2001 Sb. neuvádí žádný seznam zkušeben, které by hodnocení prováděli. Toto hodnocení proto muže provádět kterákoliv zkušebna nebo laboratoř.

3. V případě, že atesty na materiály budou v souladu s vyhláškou c. 84/2001 Sb., výrobce, dovozce nebo distributor obuvi pro děti do 3 let je povinen sám vydat tzv. „prohlášení“, že výrobek je v souladu s novými právními předpisy.

Kopie tohoto tzv. „prohlášení“ je nutné poskytovat každému prodejci této kategorie obuvi, aby byly k dispozici pro kontrolní orgány Hygienické služby.

 

Materiál poskytla Česká obuvnická a kožedělná asociace.

 

 

"Žirafa"  - nepovinná certifikaceCertifikace Žirafa, logo

Ve snaze prezentovat prodejcům a rodičům dětí vhodnou formou zdravotně nezávadnou obuv pro děti zavedla Česká obuvnická a kožedělná asociace značku „Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě“. Kriteria pro certifikaci stanovil tým odborníků ve spolupráci s Českou ortopedickou společností. Kriteria mohou a jsou průběžně doplňována dle současných poznatků o zdravotně nezávadném obouvání dětí.

Systém je plně otevřený pro všechny, kteří chtějí na náš trh dodávat kvalitní, zdravotně nezávadnou dětskou obuv, jedná se ovšem o systém placený a poměrně nákladný. Obuv k certifikaci mohou přihlásit jak domácí výrobci, tak i tuzemští a zahraniční dovozci.

Dobrovolná certifikace dětské obuvi se provádí podle Technické specifikace TS-ITC 2/98 a obuv pro děti do tří let věku je certifikována dle Technické specifikace TS-ITC-276/2002. Informace o rozsahu zkoušek souvisejících s certifikací obdrží zájemce na vyžádání v Institutu pro testování a certifikaci, a.s., Zlín (ITC) nebo v sekretariátu ČOKA. ITC a.s. zabezpečuje potřebné zkoušky ve vlastních laboratořích, případně přejímá výsledky zkoušek jiných akreditovaných laboratoří v České republice. V průběhu certifikačního procesu působí Komise zdravotně nezávadného obouvání (KZNO) jako poradní orgán Správní rady pro certifikaci ITC, která na základě vlastního posouzení doporučí Správní radě pro certifikaci vydání certifikátu nebo rozhodnutí o odmítnutí certifikovat. Na konstrukční parametry dohlíží lékař ortoped a kvalifikovaný antropolog. V komisi, která obuv hodnotí po všech stránkách, je dále pracovník biomechanické laboratoře, pracovník hygieny a obuvnický technik

Obuv, která získá certifikát, může být, jak bylo výše uvedeno, označena certifikační značkou a registrovanou visačkou s motivem žirafy. S každým držitelem certifikátu je uzavřena licenční smlouva, aby nemohlo docházet ke zneužívání značky. Kontrolu označování dobrovolně certifikované dětské obuvi visačkou žirafy v prodejní síti provádí po dohodě s ČOKA Česká obchodní inspekce. Zneužití značky je posuzováno jako falzifikát značky a je právně postižitelné.

Na výrobce, dovozce a prodejce dětské obuvi pro děti do 3 let (tj. skupina velikosti 0 a 1) se podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let vztahuje povinnost zajistit si hygienické atesty na použité materiály u hotové obuvi. Zkoušena je např. ale i propustnost pro vodní páry u uzavřených střihů obuvi. Výrobci a dovozci proto mají většinu nejpodstatnějších a nejdražších zkoušek k dobrovolné certifikaci již hotovou. Stačí pouze provést ortopedické a bezpečnostní hodnocení a pak může obuv získat i certifikát a oprávnění nosit visačku s „žirafou“.

V uplynulých letech jsme měli možnost sekávat se v našich prodejnách s dětskou obuví nesoucí viditelnou visačku s milým logem žirafky a nápisem „Zdravotně nezávadná obuv - bota pro Vaše dítě“ u 130 vzorů dětské obuvi od 25 českých firem. Mezi nimi byli nejvíce zastoupeni čeští výrobci, potom následovali i dovozci a prodejci dětské obuvi.

Díky intenzivní osvětové činnosti pracovníků ČOKA se certifikovaná dětská obuv se symbolem žirafy dostala již do povědomí široké veřejnosti. Od počátku uvedení certifikované dětské obuvi s žirafou na náš trh vyvinula ČOKA a její odborní spolupracovníci širokou škálu podpůrných programů a aktivit, určených nejen výrobcům a prodejcům dětské obuvi, ale především odborné i laické veřejnosti jako jsou prodavači obuvi, lékaři, pedagogičtí pracovníci předškolních a školních zařízení, ale také samotní rodiče malých dětí, jejich prarodiče a rodinní příslušníci. Za nejúspěšnější aktivity můžeme jmenovat např. rozhlasové relace v Českém rozhlase v Praze a v Brně, regionální vysílání v Hradci Králové, vystupování v televizních pořadech jako jsou např.„Dobré ráno s Novou“ a „Sama doma“, bohatou publikační činnost v denním tisku i v odborných a populárně-vědeckých časopisech, bezplatné poskytování osvětových brožurek o správném obouvání dětí v prodejnách obuvi a jejich zasílání rodičům poštou, promítání osvětového filmu o zdravotně nezávadném obouvání dětí v televizi a při školení prodavaček, rodičů a prarodičů malých dětí a v neposlední řadě celostátní výukové kursy prodavačů obuvi, kterými ČOKA po celou dobu aktivně zvyšovala znalosti o správném prodeji a nákupu zdravotně nezávadné dětské obuvi. Tyto kurzy byly podpořeny rovněž v programu podpory jakosti v letech 2001-2002 Radou České republiky pro jakost. V lednu 2003 byla značka žirafy zařazena také do programu Česká kvalita a dětská obuv, která splňuje náročné podmínky pro označení žirafou, může být navíc označena ještě značkou Česká kvalita. V rámci programu Česká kvalita, který je podporován vládou České republiky, by měla být propagace značky žirafy v letošním roce ještě výraznější.

Více informací k dobrovolné certifikace dětské obuvi Vám rádi sdělíme na sekretariátu ČOKA: tel.: 577435411 nebo 577525230, e-mail: coka@coka.cz

2022 …jak je to s certifikací dnes

Na trhu se objevují nové zahraniční značky, někteří čeští výrobci se stále drží a pokračují v tradici české kvalitní výroby obuvi.

Nové trendy v obouvání dětí jsou často důvodem sporů... vše chce brát s rozmyslem. Více: Bosé obouvání ano či ne...?

Povinná certifikace výrobků (tedy i botiček) pro děti do 3 let stále platí.

Nepovinná certifikace projekt „Žirafa“ byl (při pohledu zpět) dobrou snahou o sjednocení informace a vodítkem pro nakupující. A to říkám i přesto, že jsme k celému projektu měli některé výhrady ohledně způsobu a systému fungování. Podobné snahy se od té doby nikdo pořádně neujal.

A to ani v rámci EU, která nám jinak zasahuje do různých věcí a oborů našich životů.

Otevřeli jsme se více světu a Evropě. Nabídka se rozšířila o nové zahraniční značky obuvi.

Certifikace obuvi se řeší v rámci každého státu individuálně. Výrobci prezentují kvalitu své obuvi každý po svém. Pokud chce zahraniční výrobce/dodavatel nabízet zboží u nás v České republice, musí dodržet podmínky povinné certifikace výrobků pro děti do 3 let stejně jako naši výrobci!

My prodejci se řídíme tím, jak nám jednotliví výrobci deklarují a garantují kvalitu a zdravotní nezávadnost své obuvi (povinným i nepovinným způsobem). Následně si to ověřujeme v praxi... kvalitu, poslední trendy v obouvání, nové materiály, zdravotní nezávadnost, tvar, střih ..... Našim zákazníkům pak můžeme říci, která obuv je dobrá či méně dobrá… zdravotně nezávadná, ortopedicky vhodná, kvalitně provedená…

Pokud máte pochybnosti, jakou obuv vybírat, poraďte se se „svým“ prodejcem obuvi, kterému věříte. (Ne vše, co probíhá po sociálních sítích, musí být pro vaše dítě to pravé!)

Sebekvalitnější certifikovaná bota je vám však k ničemu, pokud nožce dobře „nepadne“, pokud je krátká, dlouhá, úzká, široká…atd. Je velmi důležité, aby bota na noze dobře „seděla“ … je důležitý střih obuvi! Tím se řídíme a to rodičům neustále vysvětlujeme.

Kvalitní provedení a certifikace je rozhodně důležitá - není to ale ještě všechno … tím výběr správné obuvi konkrétně pro vaše dítě teprve začíná! :-)

Žhavé téma poslední doby:

Bosé obouvání ano či ne.....?

 

Ukázky certifikátů

Certifikát ŽirafaCertifikát ITC let

O nás | Kontakt | Jak vybírat dětskou obuv | Katalog | Dětská obuv | Ochrana osobních údajů | Reklamační řád
Všeobecné obchodní podmínky | Značení | Doporučení, údržba obuvi, pokyny a informace k reklamaci Nastavení cookies

© 2024 TORI, s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Web vytvořil hudym.com